Nuôi con chưa hơn ai thì đừng “dạy đời”

Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đặt tay viết bài chia sẻ tâm sự của mình với chị em. Thật sự đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi lấy chồng được 2 năm, nhưng người tôi e dè và sợ giáp mặt nhất không phải là mẹ…